Venkata R Chaganti
WELCOMES YOU TO THE WORLD OF VEDAS
VIDEOS

167. శ్రీ రాముడి కి ఎంత మంది భార్యలు? శ్రీ కృష్ణుడి మతం ఏది?   https://youtu.be/bFx-79cm4mY

166. Did Ramakrishna Parama Hamsa talk to Durga?  https://youtu.be/eztp2aDpf0M

165. ప్రపంచ రూప యజ్ఞం చేసేది ఎవరు? సూర్యుడు ప్రాణాయామము చేస్తాడా? Sun-Part-5  https://youtu.be/BMwiAm4Ui7Y

164. ఆవు Global warming కి కారణమా? Questions by Spring Root and our Answers.  https://youtu.be/zb1tKViHSck

163. మీ అమూల్యమైన ప్రశ్నలు మా జవాబులు   https://youtu.be/_FppPlJ5nYw

162. జీవుడు ప్రాణములు సహచరులా? ఋగ్వేదం (1 - 2- 5 మరియు 6) - Sun - Part -4  https://youtu.be/0rEhCfSyZ0Y

161. చెట్ల నుండి వచ్చే ఆహారము మాంసాహారమా? దయ అంటే ఏమిటి? What do Vedas say   https://youtu.be/KAbe1k1ZoW4

160. సూర్యుడు వాయువు సహచరులా? ఋగ్వేదం (1-2-4) - Sun - Part - 3   https://youtu.be/2KNFWaO1rMo

159. వాయువు - సూర్యుడిని మ్రింగగలదా? ఋగ్వేదం 1-2-(2,3) - Sun - Part -2   https://youtu.be/ttNBT1y7pD8

158. వాయువు - రక్షణ - ప్రాప్తి - శబ్దము - ఋగ్వేదము 1 - 2 - 1   https://youtu.be/7jB2KiRTThI

157. కూలంకషం గా Parker Solar Probe (PSP) Time line   https://youtu.be/DX77zASvfzw

156. దేవుడా నీ పేరేమి? - న్యాయం, ఆమ్న్యాయం, ప్రత్యామ్న్యాయం, అన్యాయం   https://youtu.be/JS21CJR7wzI

155. సతి సహగమనము మరియు బాల్య వివాహాలు వేదం లో ఉన్నాయా?   https://youtu.be/N_8byjjqZhg

154. అయ్యప్పా! ఇది ఏమి న్యాయం?   https://youtu.be/YThJKTMwUUI

153. వేదాలలో "అల్లా (ముస్లిం ల దేవుడు)" ఉన్నాడా?   https://youtu.be/bLU5lbkIXkE

152. సూర్యుడా మజాకా? Parker Solar Probe   https://youtu.be/EFD-aOEQn0o

151. అహింస - ఆవు - దూడ - వేదం - 33 దేవతలు   https://youtu.be/55O5DjRNahE

150. మనువు చెప్పిన శిక్ష తప్పా ఒప్పా?   https://youtu.be/5t2PtY4U0uY

149. Vedas World Inc వారి సత్యశోధన   https://youtu.be/wZ-BX5DfhRk

148. మన లొ మనం ఒక సవాల్   https://youtu.be/4xhR-7N4wSs

147. ఈ పేర్లు వున్న స్త్రీని వివాహము చేసుకోకూడదా?   https://youtu.be/53xch0im5Hw

146. వాయువు అంటె ఏమి పదార్థము? Science in Vedas   https://youtu.be/UBMuq8owXoo

145. విష్ణు - వైకుంఠ ఏకాదశి   https://youtu.be/vTtsTnDYP6E

144. వరుణ యజ్ఞం - వర్షేష్టి   https://youtu.be/59ZLwIzu2rs

143. భగవంతుడు సర్వ శక్తిమంతుడా కాదా? మీ ప్రశ్నలు మా సమాధానములు - Part - 6   https://youtu.be/JcPGJ5UW1CU

142. మనము కూడా సృష్టి కర్తలమా? మీ ప్రశ్నలు మా సమాధానములు - Part - 5   https://youtu.be/dAo6pFDUIrc

141. యోగి, మనసు, time travel మీ ప్రశ్నలు మా సమాధానములు - Part 4   https://youtu.be/J1UYhLTobuo

140. శివ, విష్ణు, దేవి, వీరిలో ఎవరు సృష్టి కర్త? మీ ప్రశ్నలు మా సమాధానములు Part - 3   https://youtu.be/AaA0yf7Ds-I

139. ఇతర గ్రహముల పై ప్రాణులు వున్నాయా? మీ ప్రశ్నలు మా సమాధానములు part - 2   https://youtu.be/xnpPDbQQBGE

138. ఏది నిజం - ఇదిగో నిజం   https://youtu.be/G7Wkpx1tCHw

137. పరమాత్మ స్వరూపము - భగవత్ గీత - వేదము - part 3   https://youtu.be/RKzV_LxlEC4

136. కర్మ ఫలము ఆశించుట తప్పా ఒప్పా? భగవత్ గీత - వేదము - Part 2   https://youtu.be/yDwtQKa2Hx4

135. Bhagavat Gita ki Moolam Part 1   https://youtu.be/VRH9fHm-Cw4

134. బ్రహ్మ యజ్ఞం (Sandhya Vandanam) Part - 2   https://youtu.be/o_yCTg3g8ao

133. సంధ్యా వందనము (బ్రహ్మ యజ్ఞం) Part - 1   https://youtu.be/ILFqGUwcKHs

132. మీ ప్రశ్నలు మా సమాధానములు - Part - 1   https://youtu.be/bNdn_p8Mg4A

131. కదిరి క్రిష్ణ కి సుభగే అంటే అర్థం తెలియలేదా?   https://youtu.be/v4uUXxXazmw

130. వివాహ మంత్రాలు - వివరణ - సంధ్యావందనం లక్ష్మీ దేవి - Part 3   https://youtu.be/M4YF38tO6xY

129. వివాహ మంత్రములు - సంధ్యావందనం లక్ష్మీ దేవి గారి వివరణము అర్థముల తో - Part 2   https://youtu.be/aZJbSXjzD1c

128. వివాహ మంత్రములు - సవివరం గా అర్థము తో Part -1   https://youtu.be/yEQ_BbWLCLE

127. వేద మంత్రాల తో శాస్త్ర పద్ధతి తో ప్రయోగములు ఎలా చెయ్యాలి? Science in Vedas   https://youtu.be/kvMPONfy8kM

126. యజ్ఞం తో ఉత్పాతమైన అతివృష్టి తగ్గించ వచ్చునా? Science in Vedas   https://youtu.be/dJhLmMM-yEo

125. హారికేన్ మైఖేల్ Vedas World Inc తో ఢీ కొట్టి ఏమైంది? - Part - 4   https://youtu.be/9SGmdtsT2r4

124. మైఖేల్ వచ్చేసింది - Vedas World Inc (రె)ఢీ - Part -3   https://youtu.be/oABmBbtE6dc

123. మైఖేల్ తో Vedas World Inc ఢీ - Part - 2   https://youtu.be/SWWmJNEJ_p8

122. హారికేన్ (గాలివాన) మైఖేల్ తో Vedas World Inc ఢీ   https://youtu.be/6Bk9vYlaxpM

121. ఈ హరికేన్ (గాలివాన) ప్రభావాన్ని వేద మంత్రాల తో యజ్ఞం తో ఆపగలరా?   https://youtu.be/TRvjzAQFp3k

120. యజ్ఞం తో కాలుష్యము నివారించ్చవచ్చా? ఇవిగో ఋజువులు - Science in Vedas   https://youtu.be/JiI-iHbhVSA

119. చనిపోయిన వారికి శ్రాద్ధం మరియు పిండము పెట్టాలా వద్దా? వేదం ఏమి చెప్పింది?   https://youtu.be/V_rJkY8BTqM

118. Atma during Prallayam? ప్రళయం లో ఆత్మ ఏమౌతుంది? కులాంతర వివాహము - వేదం ఏమి చెప్పింది?   https://youtu.be/HPsuVWb3is4

117. Did Sri Krishna say Vedas are Useless? శ్రీ కృష్ణుడు వేదాలు పనికి రావని చెప్పాడా?   https://youtu.be/PPKA_gOgBMk

116. Why Sun does not rotate around Earth- సూర్యుడు భూమి చుట్టూ ఎందుకు తిరగడు? Science in Vedas   https://youtu.be/8Kjcah_zaDE

115. అధిక వర్షాలని వేద మంత్రాల తో తగ్గించవచ్చా?   https://youtu.be/UDvGzrzbzSo

114. Do Vedas allow Gay Marriage or Gay System?   https://youtu.be/4wPEoYwTjrE

113. అతి సూక్ష్మము ఆత్మ - వేదాలలో సైన్స్   https://youtu.be/-kKFCzHYevY

112. కదిరి క్రిష్ణ, రామ దాసు - కాళి దాసు ఎవరో చెప్పగలవ?   https://youtu.be/U3ROIfZhAjI

111. వేదం గురువు ద్వారా మాత్రమే నేర్చుకోవలెనా?   https://youtu.be/wkeP46Eenww

110. జాతకం జప తపములతో మార్చుకోవడము సాధ్యమా?   https://youtu.be/2PA76U4znU4

109. కదిరి క్రిష్ణ పెళ్ళి మంత్రాల గురించి చెప్పింది తప్పా ఒప్పా?   https://youtu.be/fViLGFlfTTg

108. Sri Gayatri Maha Yajnam details and Evidence of Pollution control   https://youtu.be/AXip9zvd81g

107. శని మహా దశ - శ్రీ రాముడు - జ్యోతిషం - Part - 7  https://youtu.be/bZ3sVVydQmQ

106. గజ-కేసరి-యోగం - శ్రీ రాముడు - జ్యోతిషం Part - 6  https://youtu.be/T148K-UP-Vs

105. జ్యోతిషం - ప్రశ్నలు - సమాధానములు Part 5  https://youtu.be/J3-tQM4LZAw

104. Will Rama be born again? శ్రీ రాముడు మళ్ళీ ఎప్పుడు జన్మిస్తాడు? జ్యోతిషం-ప్రశ్న-సమాధానము   https://youtu.be/oW7uTDhxNrY

103. జ్యోతిషం - భవిష్య వాణి - వేదం - Part -3  https://youtu.be/LbOyNxacrAE

102. Is Astrology Science? జ్యోతిషము అనేది శాస్త్రమా? - Part - 2  https://youtu.be/n74KcchLKXE

101. బాబు గోగినేని ఒక జ్యోతిష్యుడా? Astrology- Part 1  https://youtu.be/r8kmQvKBfQI

100. ప్రకృతి అన్న పదము లో Newtons First Law of Motion?  https://youtu.be/nW1xt8pir60

99. ప్రకృతి - సంస్కృతి - సంస్కృతం - సత్యనరహరి - Part - 1   https://youtu.be/c-kHBZTcGC8

98. బాబు గోగినేని మరియు కత్తి మహేష్ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం ని బూతు అనడము తప్పా ఒప్పా?   https://youtu.be/z4JvFNTHNZA

97. ప్రతిజ్ఞా విధి - పాణి గ్రహణ విధి - వివాహ మంత్రములు అతి పవిత్రము   https://youtu.be/vxLZTTPQSy8

96. బ్రాహ్మణులు ఆవు మాంసం తినవచ్చని వేదములో వున్నదని నిరూపిస్తే లక్ష డాలర్లు ఇస్తారా? - Part - 1  https://youtu.be/hKuR_wSvHZo

95. ప్రళయము - సృష్టి  https://youtu.be/G-7TYhHHPJc

94. పరిణామ క్రమము (Evolution) సరియైనదా? వేదాలు పుట్టి ఎంత కాలమైనది? Part - 1  https://youtu.be/wvk5C-lu3oA

93. హేతువాది, మొదట ఈ ప్రశ్న కి సమాధానము చెప్పు   https://youtu.be/jLQEGDre-6o

92. కత్తి మహేష్ మరియు బాబు గోగినేని యొక్క రాక్షస దుర్భాష (రావణాయణం)   https://youtu.be/UPUZA1lsd5g

91. వేదము లో జీవన ప్రమాణము - హేతువాది ప్రశ్న - మా సమాధానము   https://youtu.be/wuD5yu57dV8

90. వేదాలు మరియు కొన్ని ఆవిష్కరణలు - హేతువాది ప్రశ్న - మా సమాధానము - Science in Vedas-15  https://youtu.be/LW3HLBSGXgc

89. హేతువాది - సృష్టికర్త - ఆది అంతము - మా సమాధానము   https://youtu.be/xF6pye-77hk

88. బంగారయ్య శర్మ గారి కి హేతువాది సవాల్ (6వ ప్రశ్న) - మా సమాధానం   https://youtu.be/8VCcfYEg1hM

87. చాగంటి కోటేశ్వర రావు గారికి హేతువాది సవాల్ (5వ ప్రశ్న) -మా సమాధానం-Science in Vedas  https://youtu.be/ruZnUZ2cYBo

86. స్వామి పరిపూర్ణానంద గారికి హేతువాది సవాల్ (4వ ప్రశ్న)-మా సమాధానం   https://youtu.be/CR8oPH5PUSA

85. హేతువాది-బాక్టీరియా-డైనోసార్ (3 వ సవాల్) మా సమాధానము-Science in Vedas Part-14  https://youtu.be/o7Agcg_i5dY

84. హేతువాది కర్మ సిద్దాంతము (2 వ సవాల్) మా సమాధానము-Answer-2-Science in Vedas - Part - 13  https://youtu.be/0mM6sUYMIMI

83. హేతువాది సవాల్ కి మా సమాధానము Answer-1-Science in Vedas Part -12  https://youtu.be/BpgC66RSME4

82. సంస్కృత భాష - కృత్రిమ మేధస్సు Science in Vedas Part - 11  https://youtu.be/x51z9IZH2TU

81. Great Indian Minds - భారతీయ ఔన్నత్యం   https://youtu.be/3zaFi-6YDDk

80. విద్యుత్ విజ్ఞానం - వేద మంత్రములు Science in Vedas - Part - 10  https://youtu.be/XteNgXA86nA

79. జల విజ్ఞానం - వేద మంత్రములు - Science in Vedas - Part - 9  https://youtu.be/46xnrU_ag5Q

78. శివుడిని అభిషేకం చేస్తున్న నందిని ఎప్పుడైనా చూసారా? వేదాలలో సైన్స్   https://youtu.be/Fe20K3M-KN0

77. బాబు గోగినేని అజ్ఞానం, వేద మంత్రములు జ్ఞానం   https://youtu.be/-cxLM5wa8LU

76. నాస్తి(కుల)ను మరియు హ్యూమ(నిష్టు)లను వణికిస్తున్న నటరాజ స్వామి   https://youtu.be/sjNEhvBFx3U

75. శ్రీ రాముడి వంశావళి గురించి మీకు తెలుసా?   https://youtu.be/9XbJPULFHLM

74. భరత్ (ఆర్య) అనే నేను ఎక్కడి వాడను?   https://youtu.be/OtCL4KbMzdI

73. బుద్ధుడు ఆస్థికుడా నాస్థికుడా?   https://youtu.be/e6J3NiZuIJc

72. నక్షత్రం మరియు సూర్యుడు భగవంతుని రూప స్థానములా ? Science in Vedas Part - 8  https://youtu.be/xnZwBjcqJBw

71. వేదము లో సూర్యుడి గురించి నాస్తికులకు తెలియదు Science in Vedas Part -7  https://youtu.be/aqmN2Q4Gpgk

70. మనిషి కన్నా గోవు ముఖ్యమా? ప్రకాష్ రాజ్ ప్రశ్న, మా సమాధానము   https://youtu.be/xqfqR7wQYns

69. వేదం మరియు శాస్త్రములలో ఏముంది? వాటిని ఎలా అభ్యసించాలి?   https://youtu.be/VYjohoe3ZoI

68. బాబు గోగినేని లాంటి నాస్తికుల పై ప్రపంచమంతా రచ్చ   https://youtu.be/2lwckcA8-yY

67. శ్రీ రాముని గొప్పతనం   https://youtu.be/CYga-gRB1vI

66. బాబు గోగినేని గుడ్డు, చాగంటి గోవు పాలు, పిల్లల ఎదుగుదలకు ఏది మంచిది? Science in Vedas Part -7  https://youtu.be/Xs2dR5ZlWcM

65. శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం శాస్త్రీయత Part - 1  https://youtu.be/3kxEFNdsllE

64. బాబు గోగినేని కి వేంకటేశ్వర స్వామి ఎవరో చూప్పిదాం   https://youtu.be/KSjy5lap2IM

63. బాబు గోగినేని కి వీరమాచినేని పై విమర్శ తగునా? వేదాలలో సైన్సె Part - 6  https://youtu.be/JWGGXIgNEmE

62. బాబు మరియు శర్మ చంద్ర గ్రహణం గురించి చెప్పింది తప్పా ఒప్పా? వేదాలలో సైన్సె? Part - 5  https://youtu.be/XQldtLIMBJI

61. Aryans are aboriginal inhabitants of India- Scientific Evidence  https://youtu.be/9qNl6z7_66Q

60. आर्य लोग कहाँ से है? साइंटिफिक एविडेंस कहती है वो भारत से ही है  https://youtu.be/vsnFRNGp2zY

59. ప్రొ. ఐలయ్య, బాబు గోగినేని కి ఆర్యులు ఎక్కడి వారో తెలుసా? వేదాలలో సైన్సె Part - 4  https://youtu.be/Hm_aSXKd2Xc

58. చాగంటి గారు "కడుపులోని పిండం పురోగతి" చెప్పింది తప్పా ఒప్పా? వేదాలలో సైన్సె Part - 3  https://youtu.be/nSsQx1Y0oyo

57. చాగంటి కోటేశ్వర రావు గారు మరియు బాబు గోగినేని దేవుడి గురించి ఏమన్నారు? వేదాలలో సైన్సె Part - 2  https://youtu.be/oMwOlKN1VTA

56. బాబు గోగినేని లాంటి వారికి వేదాలలో సైన్సె చూపిదాం Part - 1  https://youtu.be/lpdXAlztV_g

55. బాబు గోగినేని చాగంటి కోటేశ్వర రావు గారి ప్రవచనాని నాన్ సెన్సె అనటం తప్పా ఓప్పా?  https://youtu.be/rR698jaMJ_o

54. Did Babu Gogineni challenge to show science in Vedas? Part 5  https://youtu.be/5OSpB5t374c

53. Did Babu Gogineni forget humanism? Part 4  https://youtu.be/a618vm4wtU8

52. Did Babu say that Sankya and Meemamsa don't believe in Vedas? Part 3  https://youtu.be/11n3_F3fJ3A

51. Did Babu Gogineni Say Vedas are Religious Books? Part 2  https://youtu.be/OPg8wEPtQso

50. Did Babu Gogineni Talk wrong about Vedas Part 1  https://youtu.be/XLmZa2QZT1A

49. Yajna Part 4 Pitru Yajna According to Vedas  https://youtu.be/JPPHRK-42n8

48. Yajna Part 3 Five Mahaa Yajnas  https://youtu.be/Nn_XOILwqbI

47. Yajna Part 2 No Animal Sacrifice in Yajnas According to Vedas  https://youtu.be/Z99qMYsXBn0

46. Yajna Part 1 Meaning  https://youtu.be/lGegmqNJq-A

45. Vaidika Agni Hotra Process  https://youtu.be/9jMpmErJC9o

44. Did Garikapati tell wrong about Yajna in Science and Spirituality? Part 3  https://youtu.be/XEa9ik-Owq0

43. Did Garikapati tell truth about Sun in Science Spirituality? Part -2  https://youtu.be/3l-U3IfDamA

42. Did Garikapati tell truth about matter in Science Spiritual discourse? Part- 1  https://youtu.be/KwfOXraDgBs

41. Vedas and Purannas Part 4 Maya and how to learn Vedas  https://youtu.be/5Dk61XOxg38

40. Vedas and Purannas Part 3 Eshwar does not take Avatar  https://youtu.be/zvlnmMR7aIM

39. Vedas and Puranas Part 2 Vedas time line and Trayi Vidya  https://youtu.be/nqFfdN_sF8o

38. Vedas and Purannas _ About Veda Vyasa  https://youtu.be/tXR-4-Pm7OI

37. No meat eating in Ramayanna explanation of slok 3 47 22  https://youtu.be/qktbuSiYdiI

36. No meat eating in Ramayanna explanation of sloka 2-55-33  https://youtu.be/GBG21IuhRjA

35. Garikapati's wrong interpretation on Shri Rama and Shri Krishna eating meat?  https://youtu.be/-W0uyQd0cQY

34. Ranjit Ophir's Misinterpretations on Vedas -1 Discussion by Shri Nagachary and Dr Venkata Chaganti  https://youtu.be/3V99mZWq6MI

33. Kancha Ilaiah's Misinterpretations discussion 5  https://youtu.be/vPTijyaIRJQ

32. Kancha Ilaiah's Misinterpretations discussion 4  https://youtu.be/hTnwbJHFsFg

31. Kancha Ilaiah's Misinterpretations discussion 3  https://youtu.be/smqRFG4LQtA

30. Kancha Ilaiah's Misinterpretaion discussion 2  https://youtu.be/GrSv_0aqzA4

29. Kancha Ilaiah's Misinterpretation on Arya Vaisya discussion 1  https://youtu.be/Jx3nrhEzDnM

28. Kancha Ilaiah's Misinterpretation about Arya Vaisya  https://youtu.be/NsoGQpGafYU

27. Part 1 Dr Kandala Vedas and Shastras  https://youtu.be/KO9kxaB3dzc

26. Part 5 Scientific Evidence Eshwar gives Vedas  https://youtu.be/fsB45MpgZgU

25. Part 4 Scientific Evidence Eshwar gives Vedas  https://youtu.be/UiwXvKIaDwE

24. Part 3 Scientific Evidence Eshwar gives Vedas  https://youtu.be/BnQSU-fAsto

23. Part 2 Scientific Evidence Eshwar gives Vedas  https://youtu.be/bruFvkZoKAM

22. Part 1 Scientific Evidence Eshwar gives Vedas  https://youtu.be/MObt7M-R-4w

21. Vishwarupam  https://youtu.be/jFucCA4GMYA

20. Contradiction Slokas  https://youtu.be/x3udluFyI8Q

19. Bhagavathgeetha possibility  https://youtu.be/6_dcVaNqL8I

18. Nagachary garu Interview  https://youtu.be/46i6_W0hgDE

17. Is Sita's Agni-Prevesham True or False?  https://youtu.be/MVTVMW3SmEU

16. Rama's Harsh Words towards Sita after the War - Fact finding  https://youtu.be/pb7NGmbYtIU

15. Ramayanna RamaSethu necessity  https://youtu.be/WJbNDLYRxQw

14. Ramayanna and RamaSethu Strength  https://youtu.be/JHA5nGbxevk

13. Ramayanna and vanara army and living space  https://youtu.be/DuJT_-bijyQ

12. Ramayanna happened around 1.5 Million Years ago! See the proof!  https://youtu.be/LIffYzqtTOI

11. Number of Possible meanings of RigVeda 1 1 1  https://youtu.be/sVzuJT1GXqU

10. Hanuman Jump to Lanka and Himalaya  https://youtu.be/vNz_YI4yoVs

9. Hanuman Chalisa and gulping the Sun, fact Finding  https://youtu.be/GS61KqgfdTk

8. Reply to Ranganayakamma about Vedas in Telugu  https://youtu.be/DSMtk8Kl4mk

7. Number System 1 to 10 From Atharva Veda  https://youtu.be/XRbsurlNHI4

6. YajurVed 18th Chapter, 24th Mantra  https://youtu.be/XSPrYyucwko

5. Vedas and 1+1=2  https://youtu.be/y4CLDRSQi28

4. Infinite Ananth 1  https://youtu.be/8ssVWMvlcbA

3. Creation According to Vedas Part 1  https://youtu.be/3ALaNV7fqB8

2. Yajna Removes Pollution 1  https://youtu.be/4utIC4ovGRA

1. Rainfall with Yajnam  https://youtu.be/L2KWaNdeYj8

 
Copyright (c)2010 vedas.us